Tuyển dụng

Các vị trí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà đất sóc sơn đang tuyển dụng:

* Nhân viên kinh doanh bất động sản:                Ứng Tuyển

*Quản trị sản phẩm                                               Ứng Tuyển

*Nhân viên kinh doanh media                              Ứng Tuyển

*Quản trị bán hàng:                                               Ứng Tuyển

*Nhân viên chăm sóc khách hàng PreSales :    Ứng Tuyển